எனக்கும் ஒன்று கிடைத்தது. வாங்கி மெதுவாகப் பிரித்து உண்ணலாம் என எண்ணி எதேட்சையாக கவனித்தேன் .அதில் அதில்....... மேலதிக தகவல்களை கீழே உள்ள இணைப்பை அழுத்திப் பாருங்கள் அன்பு வாசகர்களே!!

https://vampan.net/?p=5503