வீட்டில் உள்ள அறைகளில் பூஜை அறை ஒரு முக்கியமான அங்கமாகும்.அந்தவகையில் பூஜை அறையில் தவிர்க்கவேண்டிய சில விஷயங்கள் என்ன என்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம். கீழே உள்ள இணைப்பை அழுத்தி முழுமையான செய்தியைப் பார்வையிடுங்கள் அன்பு வாசகர்களே!!  https://vampan.net/?p=5429