தமிழ் மக்கள் தற்கொலை செய்யும் காரணத்தை வெளியிட்ட கருணா!

முழுமையான விபரங்களுக்கு இந்த இணைப்பை அழுத்திப் பாருங்கள் அன்பு வாசகர்களே!!  

https://vampan.net/?p=5435