கன்னியா நோக்கிச்சென்ற இளைஞர்களின் பேரூந்தினை திரியாய் பகுதியில்
சோதனைச்சாவடியில் பேரூந்து நிறுத்தியவுடன் முன்சக்கரம் அதிசயமாக ................ மேலதிக தகவல்களை கீழே உள்ள இணைப்பை அழுத்திப் பாருங்கள் அன்பு வாசகர்களே!!!

https://vampan.net/?p=5533