பருத்தித்துறை - யாழ் சாலையில் வடபிராந்திய போக்குவரத்துச்சபைக்குச் சொந்தமான அரச பஸ் பஸ் தரிப்பிடத்தை விட்டு நிற்கும் பெண் பயணிகளை.............. மேலதிக தகவல்களுக்கு இந்த இணைப்பை அழுத்துங்கள்   

https://vampan.net/?p=5402