யூலை 6ஆம் திகதி பிற்பகல் 4 மணியளவில் குறித்த அந்த வர்த்தக நிலையத்தில் இரு பாலாரும்  ஆடை மாற்றிப் பார்ப்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடம் ஒன்றினுள் நுழைந்த குறித்த இந்த நபர், அங்கு சிறிய சதுர வடிவிலான பொருள் ஒன்றினை தரையில் வைத்து..... மேலதிக தகவல்களை இந்த இணைப்பை அழுத்திப் பாருங்கள் அன்பு வாசகர்களே!!  https://vampan.net/?p=5438