யாழ் பெருமாள் கோவில் பகுதியில் ஹேரோயின் பாவித்துக் கொண்டிருந்த காவாலிகளுக்கு நடந்த கதி!! பண்பாட்டிற்கு பெயர்போன யாழ்மண்ணில் பள்ளி செல்கின்ற பருவத்தில் பிள்ளைகள்........... மேலும் தகவல்களுக்கு கீழே உள்ள இணைப்பை அழுத்திப் பாருங்கள் அன்பு வாசகர்களே!!

https://vampan.net/?p=5540