31 வயதான குறித்த பொறியியலாளர் நல்லுார்ப் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் எனவும் 4 வருடங்களாக கொழும்பு நிறுவனத்தில் அதிகாரியாக கடமையாற்றுபவர் எனவும் தெரியவருகின்றது.

முழுமையான தகவல்கள் கீழே உள்ள இணைப்பை அழுத்திப் பார்க்கவும்

https://vampan.net/?p=5381