முல்லைத்தீவு – கேப்பாபுலவில் இராணுவ படைத்தலையகம் அமைந்துள்ள பகுதியில், சற்று முன்னர்......முழுமையான தகவல்கள், புகைப்படங்களுக்கு கீழே உள்ள இணைப்பை அழுத்துங்கள் அன்புவாசகர்களே!!!!

https://vampan.net/?p=5460