ஸ்பெயின் நாட்டில் கிறீஸ்தவ ஆலயம் முன்புற வீதியில் விநாயகர் ஊர்வலம் செல்வதற்காக அந்த கிறீஸ்தவ ஆலய நிர்வாகத்திடம் அனுமதி கேட்ட போது ஆலய நிர்வாகம் பிள்ளையாரை தமது ஆலயத்திற்குள்ளேயே அனுமதித்து வழிபட்டார்கள். அவர்களின் மன நிலை நம்ம மன்னார் கிறீஸ்தவ சமூகத்திற்கு வருமா?