சாரதியின் திறமையினால் இரு உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்ட சம்பவம் மட்டக்களப்பு பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளதாக குறித்த காட்சி சமூகவலைத்தளங்களில் பரபரப்பாக பகிரப்பட்டு வருகின்றது.