தன் செத்தாலும் பரவாயில்லை எதிரி நாட்டுக்கு ஆவனம் சிக்கிவிட கூடாது என்பதற்காக செய்யும் நடவடிக்கையைப் பாருங்கள்...

வீடியோவைப் பார்வையிடுவதற்கு முதல் கீழே உள்ள இணைப்பை அழுத்தி இந்த subscribe செய்த பின்னரே குறித்த வீடியோவைப் பார்வையிடுங்கள்.

https://www.youtube.com/channel/UCxugrQ-AB9MY-s18YlwMZZQ?view_as=subscriber