நேற்று 04/03/2019 யாழ் பாசையூர் மீனவன் ஒருவரால் 101 kg எடையுடைய கலவாய் மீன் பிடிக்கப்பட்டு சந்தைக்கு கொண்டுவரப்பட்ட போது பதிவாகிய புகைப்படங்கள்.